Bostadsrätterna f.d. SBC


Bostadsrätterna är en rikstäckande organisation för Sveriges bostadsrättsföreningar som bildades 1921 och är därmed Sveriges äldsta bostadsrättsorganisation.

De har ett stort antal medlemsföreningar och bosparare i hela Sverige som har tillgång till flera avancerade webbaserade tjänster.

Bospararna

Tjänsten består främst av ett administrationsverktyg där bospararen själv kan hantera sina uppgifter för sitt sparande. Även Bospararnas egen kundtjänst använder en del av systemet för att hantera sina bosparare på ett smidigt sätt.

Min roll

Technical Lead / Lead Developer
Ansvarade för de tekniska frågorna och utvecklandet av tjänsten samt koordinationen mellan utvecklarna i projektet.

"Föreningens egen webbplats"

Detta är namnet på en tjänst som Bostadsrätterna tillhandahåller för alla deras medlemsföreningar.

Det är en specialutvecklad CMS lösning med Drupal i botten. Målet är att människor utan teknisk kunskap skall kunna hantera denna plattformen enkelt, samtidigt är tjänsten mycket flexibel i sitt utförande och funktionalitet vilket gör att det var extremt viktigt att flöden och förväntade händelser var tydliga och enkla att förstå.

Tjänsten är perfekt för föreningar som vill ha ett enkelt sätt att kommunicera internt och externt via webben, och slippa tänka på tekniken, säkerhetsuppdateringar och uppdateringar eftersom Bostadsrätterna sköter detta för dem.

Min roll

Backend Developer
Ansvarade för den tekniska utformningen och utvecklandet av tjänsten.

http://www.bospararna.se http://demo.bostadsratterna.se