Posts


All about the Linkit module

Drupal, Linkit

Drupal 8 is here, and so is Linkit 8. What’s new? What’s have been changed? How was I thinking?

In this post I’ll try to answer these questions.

Dos2unix

Linux, Command line, Dos2unix

Ever wondered what \^M is doing at the end of each line in your code when running git diff? This has most likely something to do with that the file has been edited in a Windows system.

public class Hello {^M
    public static void main(String[] args) {^M
      System.out.println("Hello World!");^M
    }^M
}^M

4 skärmar är fler än 3 elefanter

Home office

Man kan inte ha förmånga skärmar. Al gore har tre 30 och jag känner att jag inte vill vara sämre.

Med en sammanlag längd på ca 2040mm så präglas mitt skrivbord av 4 skönheter. Ett minus är dock att Ultramon inte klarar av att lägga en menyrad på den sista skärmen som är den till höger.